1
מאת Mariano, Nat
הוצא לאור ב Manila Standard (2019)
Article
2
3
4
יצא לאור 2013
ספר
5
מאת Garmston, Robert J., Zimmerman, Diane P.
יצא לאור 2013
ספר
6
מאת Fenich, George G.
יצא לאור 2012
ספר
7
8
מאת Giron, Anthony
הוצא לאור ב Manila Bulletin (2012)
Article
9
מאת Flores, Roderick
הוצא לאור ב Manila Bulletin (2010)
Article
10
מאת Labrador, Vilma
הוצא לאור ב Manila Times (2010)
Article
11
מאת Shock, Patti J.
יצא לאור 2009
ספר
13
מאת Fenich, George G.
יצא לאור 2008
ספר
15
מאת Krugman, Carol
יצא לאור 2007
ספר
16
מאת Cruz, Zenaida L.
יצא לאור 2006
ספר
17
מאת Ascutia, Romelda C.
הוצא לאור ב Philippine Star (2006)
Article
18
מאת Kilkenny, Shannon 1955-
יצא לאור 2006
ספר
19
20
מאת Cruz, Zenaida L.
יצא לאור 2005
ספר