1
4
Publicerad 2013
Bok
6
8
av Giron, Anthony
I publikationen Manila Bulletin (2012)
Artikel
9
10
av Labrador, Vilma
I publikationen Manila Times (2010)
Artikel
11
13
15
av Krugman, Carol
Publicerad 2007
Bok
16
av Cruz, Zenaida L.
Publicerad 2006
Bok
17
av Ascutia, Romelda C.
I publikationen Philippine Star (2006)
Artikel
18
20
av Cruz, Zenaida L.
Publicerad 2005
Bok