1
Bằng Takahashi, Yuji, 1938-
Được phát hành 1976
Music
2
Bằng Kondō, Jō, 1947-
Được phát hành 1974
Music