1
מאת Jedeliz, Neri
הוצא לאור ב Liwayway (2018)
Article
2
מאת Olvidado, Gilda
הוצא לאור ב Liwayway (2018)
Article
3
מאת Crisolo, Rufino C.
הוצא לאור ב Liwayway (2018)
Article
4
מאת Abueg, Efren R.
הוצא לאור ב Liwayway (2018)
Article
5
מאת Ronquillo, JD
הוצא לאור ב Liwayway (2017)
Article
6
מאת Abueg, Efren R.
הוצא לאור ב Liwayway (2016)
Article
7
מאת Abueg, Efren R.
הוצא לאור ב Liwayway (2016)
Article
8
מאת Jedeliz, Ner E., Jr.
הוצא לאור ב Liwayway (2016)
Article
9
מאת Olvidado, Gilda
הוצא לאור ב Liwayway (2016)
Article
10
מאת Landicho, Domingo G.
הוצא לאור ב Liwayway (2015)
Article
11
מאת Olvidado, Gilda
הוצא לאור ב Liwayway (2015)
Article
12
מאת Salandanan, Rodolfo S.
הוצא לאור ב Liwayway (2015)
Article
13
מאת Abueg, Efren R.
הוצא לאור ב Liwayway (2015)
Article
14
מאת Patalinjug, Ric
הוצא לאור ב Bisaya (2015)
Article
15
מאת Elizerio, U.Z.
הוצא לאור ב Daluyan : Journal ng Wikang Filipino (2015)
Article
16
מאת Magnaye, Teresita Manaloto
הוצא לאור ב Liwayway (2014)
Article
17
מאת Patron, Elena M.
הוצא לאור ב Liwayway (2014)
Article
19
מאת Ybañez, John Tam.
הוצא לאור ב Bisaya (2013)
Article
20
מאת Patalinjug, Ric
הוצא לאור ב Bisaya (2013)
Article