1
द्वारा Jedeliz, Neri
में प्रकाशित Liwayway (2018)
लेख
2
द्वारा Olvidado, Gilda
में प्रकाशित Liwayway (2018)
लेख
3
द्वारा Crisolo, Rufino C.
में प्रकाशित Liwayway (2018)
लेख
4
द्वारा Abueg, Efren R.
में प्रकाशित Liwayway (2018)
लेख
5
द्वारा Ronquillo, JD
में प्रकाशित Liwayway (2017)
लेख
6
द्वारा Abueg, Efren R.
में प्रकाशित Liwayway (2016)
लेख
7
द्वारा Abueg, Efren R.
में प्रकाशित Liwayway (2016)
लेख
8
द्वारा Jedeliz, Ner E., Jr.
में प्रकाशित Liwayway (2016)
लेख
9
द्वारा Olvidado, Gilda
में प्रकाशित Liwayway (2016)
लेख
10
द्वारा Landicho, Domingo G.
में प्रकाशित Liwayway (2015)
लेख
11
द्वारा Olvidado, Gilda
में प्रकाशित Liwayway (2015)
लेख
12
द्वारा Salandanan, Rodolfo S.
में प्रकाशित Liwayway (2015)
लेख
13
द्वारा Abueg, Efren R.
में प्रकाशित Liwayway (2015)
लेख
14
द्वारा Patalinjug, Ric
में प्रकाशित Bisaya (2015)
लेख
15
द्वारा Elizerio, U.Z.
में प्रकाशित Daluyan : Journal ng Wikang Filipino (2015)
लेख
16
द्वारा Magnaye, Teresita Manaloto
में प्रकाशित Liwayway (2014)
लेख
17
द्वारा Patron, Elena M.
में प्रकाशित Liwayway (2014)
लेख
18
द्वारा Guillermo, Ramon G.
में प्रकाशित Philippine Humanities Review:Rebyu ng Arte at Literatura ng Pilipinas (2013)
लेख
19
द्वारा Ybañez, John Tam.
में प्रकाशित Bisaya (2013)
लेख
20
द्वारा Patalinjug, Ric
में प्रकाशित Bisaya (2013)
लेख