1
מאת Heimpel, George E.
יצא לאור 2017
ספר
2
יצא לאור 2016
ספר
3
יצא לאור 2014
ספר
4
7
מאת Litsinger, James A.
הוצא לאור ב Philippine Entomologist (2011)
Article
8
מאת Maghirang, Tony
הוצא לאור ב Sunday Inquirer Magazine (2007)
Article
10
11
מאת Winarto, Yunita T.
יצא לאור 2004
ספר
12
יצא לאור 2001
Conference Proceeding ספר
13
יצא לאור 2001
ספר
14
יצא לאור 1999
ספר
15
16
17
מאת Florian, Mary-Lou E.
יצא לאור 1997
ספר
18
מאת Rozendaal, Jan A.
יצא לאור 1997
ספר
19
הוצא לאור ב The Philippine Journal of Science (1997)
Article