1
מאת New York Times News Service
הוצא לאור ב Philippine Daily Inquirer (2017)
Article
3
מאת Carroll, Janell L.
יצא לאור 2013
ספר
4
מאת Yap, DJ
הוצא לאור ב Philippine Daily Inquirer (2010)
Article
5
מאת Arellano, Jay Mathias Angeles
יצא לאור 2010
Thesis ספר
6
מאת Carroll, Janell L.
יצא לאור 2010
ספר
7
מאת Carroll, Janell L.
יצא לאור 2007
ספר
8
מאת Sanchez, Custodiosa Ancheta
יצא לאור 2004
ספר
9
10
מאת Measor, Lynda
יצא לאור 2000
ספר
11
מאת Lewellen, Judie
יצא לאור 1999
ספר
12
יצא לאור 1998
ספר
13
מאת Valois, Robert F.
יצא לאור 1997
ספר
14
יצא לאור 1991
Conference Proceeding ספר
15
מאת Allen, Isobel
יצא לאור 1987
ספר
16
מאת Ruth Bell.
יצא לאור 1987
ספר
17
יצא לאור 1986
ספר
18
מאת Alexander, Ruth Bell
יצא לאור 1980
ספר
19
20
יצא לאור 1977
ספר