1
Bằng Ruiz, Ellalyn
Xuất bản năm Manila Bulletin (2021)
Bài viết
2
Bằng Santos, Tina G.
Xuất bản năm Philippine Daily Inquirer (2020)
Bài viết
3
4
5
Bằng Harold, Kristopher G.
Được phát hành 2018
Sách
6
Bằng Taylor, Marcus, Rious, Sebastian
Được phát hành 2018
Sách
7
Bằng Kong, Francis J.
Xuất bản năm Philippine Star (2017)
Bài viết
8
Bằng Cecilia, Ernie
Xuất bản năm AmCham Philippines Business Journal (2016)
Bài viết
9
Được phát hành 2016
Sách
10
11
Bằng Cecilia, Ernie
Xuất bản năm AmCham Philippines Business Journal (2015)
Bài viết
12
Bằng Gröschl, Stefan
Được phát hành 2015
Sách
13
Bằng Jåahåana, Selima
Được phát hành 2015
lấy văn bản
Sách
14
Bằng Gautier, Chantal
Được phát hành 2015
Sách
15
Bằng Grint, Keith
Được phát hành 2015
Sách
16
Được phát hành 2015
Sách
17
18
19
Được phát hành 2014
Sách
20
Bằng Velusamy, M.
Được phát hành 2014
Sách