1
מאת Florence Kittong Chaokas
יצא לאור 2012
ספר
2
מאת The Association of Retired Mentors (ARM)
יצא לאור 2011
ערכה
3
מאת Bacwaden, Sofia Oakes
יצא לאור 2002
ספר
4