1
מאת Florence Kittong Chaokas
יצא לאור 2012
ספר
2
מאת The Association of Retired Mentors (ARM)
יצא לאור 2011
ערכה
3
מאת Bacwaden, Sofia Oakes
יצא לאור 2002
ספר
4
5
יצא לאור 1987
ספר
6
מאת Yraola, Marialita T.
הוצא לאור ב Musika jornal
Article