1
Bằng Kabiling, Genalyn D.
Xuất bản năm Manila Bulletin (2021)
Bài viết