1
Bằng Follett, Ken
Được phát hành 2007
Sách
2
Được phát hành 1995
Sách
3
Bằng Golding, William Gerald 1911-
Được phát hành 1964
Sách