1
2
Bằng Tiangco, Minka Klaudia S.
Xuất bản năm Manila Bulletin (2020)
Bài viết