1
הוצא לאור ב U.P. News (2016)
Article
2
מאת Garcia, Angelo G.
הוצא לאור ב Philippine Panorama (2015)
Article
3
מאת Guillen, Fernando P.
הוצא לאור ב MST Review (2015)
Article
4
מאת Barrientos, Mia Carisse
הוצא לאור ב Gadgets Magazine (2015)
Article
5
הוצא לאור ב Sunday Times Magazine (2014)
Article
6
מאת Romulo, Beth Day
הוצא לאור ב Philippine Panorama (2014)
Article
7
הוצא לאור ב Sunday Times Magazine (2014)
Article
8
מאת Prasad, Dayanand
יצא לאור 2014
ספר
9
10