1
Bằng Badie, Bertrand
Được phát hành 2017
Sách
2
Được phát hành 2014
Sách
3
Được phát hành 2008
Table of contents only
Sách
4
Bằng Anderson, Matthew Smith
Được phát hành 1993
Sách
5
Bằng Mattingly, Garrett 1900-1962.
Được phát hành 1988
Sách