1
Bằng Flores, Helen
Xuất bản năm Philippine Star (2021)
Bài viết
2
Bằng Cruz, Elfren S.
Xuất bản năm Philippine Star (2021)
Bài viết
3
Xuất bản năm Philippine Star (2021)
Bài viết
4
Bằng Cruz, Elfren S.
Xuất bản năm Philippine Star (2020)
Bài viết
5
Bằng Gaviola, Gilbert
Xuất bản năm Manila Bulletin (2018)
Bài viết
6
Bằng Dalisay, Jose, Yap, Josef T.
Được phát hành 2016
Sách
7
Bằng Rodrik, Dani
Được phát hành 2015
Sách
8
Bằng Thornton, Phil
Được phát hành 2014
Sách
9
Được phát hành 2014
Sách
10
Được phát hành 2013
Sách