1
מאת Pineda, Haidee C.
הוצא לאור ב UPDate Diliman (2018)
Article
2
מאת Evasco, Eugene Y.
הוצא לאור ב Liwayway (2015)
Article
3
הוצא לאור ב Manila Bulletin (2004)
Article
4
הוצא לאור ב Manila Bulletin (2004)
Article
5
הוצא לאור ב Philippine Star (2003)
Article
6
מאת Evasco, Eugene Y.
הוצא לאור ב Diliman Review (2003)
Article
7
מאת Evasco, Eugene Y.
הוצא לאור ב Mirror Weekly (2000)
Article