1
מאת Aguila, Reuel Molina
יצא לאור 2018
ספר
2
מאת San Juan, Epifanio Jr. 1938-
יצא לאור 2017
ספר
3
מאת Popa, Allan C.
יצא לאור 2016
ספר
4
מאת Coroza, Michael M.
הוצא לאור ב Liwayway (2016)
Article
5
Article
6
Article
7
Article
8
Article
9
מאת Popa, Allan
יצא לאור 2016
ספר
10
מאת Popa, Allan C.
יצא לאור 2016
ספר