1
2
3
Bằng Cañete, Reuben Ramas
Xuất bản năm Lifestyleasia (2013)
Bài viết
4
Bằng Cortes, Joseph
Xuất bản năm Contemporary Art Philippines (2011)
Bài viết