1
od Cua, Aric John Sy
izdano v Manila Times (2021)
Article
2
od Jazul, Noreen A.
izdano v Manila Bulletin (2021)
Article
3
4
od Crisostomo, Sheila
izdano v Philippine Star (2021)
Article
5
od Romero, Alexis
izdano v Philippine Star (2021)
Article
6
izdano v Philippine Star (2021)
Article
7
od Casas, Willie
izdano v Manila Standard (2020)
Article
8
od Dumlao, Artemio
izdano v Philippine Star (2020)
Article
9
izdano v Manila Standard (2020)
Article
10
od Mateo, Janvic
izdano v Philippine Star (2020)
Article