1
2
Article
3
od Panaligan, Rey G.
izdano v Manila Bulletin (2021)
Article
4
od Panaligan, Rey G.
izdano v Manila Bulletin (2020)
Article
5
od Canlas, Jomar
izdano v Manila Times (2020)
Article
6
od Panaligan, Rey G.
izdano v Manila Bulletin (2020)
Article
7
Article
8
9
od Macairan, Evelyn
izdano v Philippine Star (2019)
Article
10
od Panaligan, Rey G.
izdano v Manila Bulletin (2018)
Article