1
Bằng Quismorio, Ellson A.
Xuất bản năm Manila Bulletin (2021)
Bài viết
2
Xuất bản năm Manila Bulletin (2021)
Bài viết
3
Bằng Gascon, Melvin
Xuất bản năm Philippine Daily Inquirer (2018)
Bài viết
4
Bằng Santos, Tina G.
Xuất bản năm Philippine Daily Inquirer (2018)
Bài viết
5
Bằng Felipe, Cecille Suerte
Xuất bản năm Philippine Star (2018)
Bài viết
6
Bằng Tuvera, Ted
Xuất bản năm Daily Tribune (2018)
Bài viết
7
Bằng Manalo, Komfie
Xuất bản năm Daily Tribune (2018)
Bài viết
8
Bằng Chau, Nancy H.
Được phát hành 2018
Sách
9
Bằng Ehrenberg, Ronald G., Smith, Robert Stewart
Được phát hành 2018
Điện tử Sách
10
Bằng Medenilla, Samuel P.
Xuất bản năm Manila Bulletin (2017)
Bài viết