2
מאת Cox, Andrew, Verbaan, Eddy
יצא לאור 2018
ספר
3
מאת Martin, Victoria 1961-
יצא לאור 2017
ספר
4
יצא לאור 2017
ספר
5
מאת Cleto, Luna S.
הוצא לאור ב Humanities Diliman (2016)
Article
6
יצא לאור 2015
ספר
7
מאת Badgett, M. V. Lee
יצא לאור 2015
ספר
9
יצא לאור 2014
ספר
10
מאת Stielow, Frederick J. 1946-
יצא לאור 2014
ספר