1
מאת Punay, Edu
הוצא לאור ב Philippine Star (2021)
Article
2
מאת Ocampo, Satur C.
הוצא לאור ב Philippine Star (2021)
Article
3
מאת Sanvictores, Benito V., Jr.
הוצא לאור ב UPDate Diliman (2019)
Article
4
הוצא לאור ב Philippine Star (2019)
Article
5
מאת Evangelio, Roy
הוצא לאור ב Philippine Collegian (2019)
Article
6
מאת Bacongco, Keith
הוצא לאור ב Manila Bulletin (2018)
Article
7
מאת Lado, Michelle
הוצא לאור ב Philippine Graphic (2017)
Article
8
מאת Gaspar, Karl M.
הוצא לאור ב World Mission (2017)
Article
9
מאת Dabu, Fred
הוצא לאור ב UP Forum (2017)
Article
10
מאת Duka, Regimer Jannine D.G.
יצא לאור 2017
Thesis ספר