1
Bằng Monahan, Seth
Được phát hành 2015
Chương của sách
2
Bằng Zychowicz, James L.
Được phát hành 2000
Sách