1
הוצא לאור ב Philippine Star (2020)
Article
2
מאת Cayabyab, Marc Jayson
הוצא לאור ב Philippine Star (2020)
Article
3
מאת Pedrajas, Joseph Almer B.
הוצא לאור ב Manila Bulletin (2020)
Article
4
מאת Fernandez, Ria
הוצא לאור ב Manila Bulletin (2019)
Article
5
מאת Bichara, Alex
הוצא לאור ב Animal Scene (2019)
Article
6
מאת Lagman, Maxine Louise
הוצא לאור ב Animal Scene (2019)
Article
7
הוצא לאור ב Philippine Star (2019)
Article
8
מאת Galupo, Rey
הוצא לאור ב Philippine Star (2019)
Article
9
מאת Juego, Annelle Tayao
הוצא לאור ב Philippine Daily Inquirer (2016)
Article
10
מאת Isaac, Norman B.
הוצא לאור ב Animal Scene (2013)
Article