1
מאת Carpio, Alma Anonas
הוצא לאור ב Philippine Graphic (2017)
Article
2
מאת Mendoza, Alfredo V N.
הוצא לאור ב Philippine Panorama (2017)
Article
3