1
Bằng Smith, William F., Hashemi, Javad, Presuel-Moreno, Francisco
Được phát hành 2019
Sách
2
Bằng Askeland, Donald R., Wright, Wendelin J.
Được phát hành 2019
Sách