1
Bằng Thomas, Helen 1947-
Được phát hành 1995
Sách