1
מאת Fojas, Sara Grace C.
הוצא לאור ב Philippine Panorama (2018)
Article
2
מאת Del Valle, Vivien Marie Fontz 1997-
יצא לאור 2017
Thesis ספר
3
מאת Rush, Stephen 1958-
יצא לאור 2017
ספר
4
מאת Laurel, Franco
הוצא לאור ב Lifestyleasia (2016)
Article
5
מאת Harrison, Jeremy
יצא לאור 2016
ספר
6
מאת Vaflor, Robby
הוצא לאור ב Gadgets Magazine (2016)
Article
7
מאת Nepomuceno, Sampaguita B. Flores
הוצא לאור ב Philippine Graphic (2015)
Article
8
מאת Pamaran, Maan D'Asis
הוצא לאור ב People Asia (2015)
Article
9
מאת Caruncho, Eric S.
הוצא לאור ב Sunday Inquirer Magazine (2014)
Article
10
מאת Caruncho, Eric S.
הוצא לאור ב Sunday Inquirer Magazine (2014)
Article