1
Bằng Llamas, Cora
Xuất bản năm U.P. News (2016)
Bài viết
2
Bằng Ting, Joey B.
Xuất bản năm Philippine Graphic (2013)
Bài viết
3
Xuất bản năm Manila Times (2011)
Bài viết
4
Bằng Matilla, Dexter
Xuất bản năm Philippine Daily Inquirer (2011)
Bài viết
5
6
Bằng Torre, Nestor U.
Xuất bản năm Kabayan (2004)
Bài viết
7
Bằng Llamas, Cora
Xuất bản năm Philippine Daily Inquirer (2003)
Bài viết
8
Được phát hành 2000
Bộ dụng cụ
9
Được phát hành 2000
Bộ dụng cụ
10
Bằng Arevalo, Rica
Xuất bản năm Philippine Daily Inquirer (2000)
Bài viết