1
av Tan, Belle Marie
I publikationen Philippine Star (2002)
Artikel