1
Bằng Roce, Alejandro R.
Xuất bản năm Philippine Star (1997)
Bài viết