1
מאת Cristobal, Adrian
הוצא לאור ב Manila Times (2001)
Article