1
av Cristobal, Adrian
I publikationen Manila Times (2001)
Artikel