1
Bằng Añonuevo, Rebecca, T.
Được phát hành 2016
Sách
2
Bằng Sison, Jose Maria 1939-
Được phát hành 2013
Sách
3
Bằng Maranan, Edgardo B. 1946-
Được phát hành 2012
Sách
4
Bằng Maranan, Edgardo B. 1946-
Được phát hành 2012
Sách
5
6
Bằng Rodriguez, Aneka
Được phát hành 2009
Sách
7
Bằng Saguisag, Lara.
Được phát hành 2007
Sách
8
Bằng Lipio, Felicidad C.
Được phát hành 2006
Sách
9
Bằng Espino, Jose Ma.
Được phát hành 2006
Sách
10
Bằng Hidalgo, Consuelo P.
Được phát hành 2003
Sách