1
מאת Kasingsing, Mel Patrick
הוצא לאור ב BluPrint (2017)
Article
2
3
מאת Kasingsing, Mel Patrick
הוצא לאור ב BluPrint (2017)
Article
4
הוצא לאור ב Philippine Star (2015)
Article
5
הוצא לאור ב Philippine Star (2015)
Article
6
מאת Vivas, Celso P.
יצא לאור 2014
ספר
7
מאת Abiog, Paula Bianca
הוצא לאור ב Smart Parenting (2013)
Article
8
מאת Sarian, Zac B.
הוצא לאור ב Philippine Panorama (2013)
Article
9
מאת Ash, Caroline
יצא לאור 2012
ספר
10
יצא לאור 2012
ספר