1
מאת DaVanzo, Julie.
יצא לאור 1984
ספר
2
מאת Phillips, Kenneth E.
יצא לאור 1977
ספר
3
מאת Morrison, Peter A.
יצא לאור 1977
ספר
4
מאת Perry, Wayne D.
יצא לאור 1976
ספר
5
6
מאת Butz, William P.
יצא לאור 1976
ספר
7
8
מאת Morrison, Peter A.
יצא לאור 1976
ספר
9
מאת De Tray, Dennis N.
יצא לאור 1975
ספר
10
מאת Da Vanzo, Julie
יצא לאור 1975
ספר