1
מאת David, Rina Jimenez
הוצא לאור ב Philippine Daily Inquirer (2002)
Article
2
מאת Tan, Michael Lim
הוצא לאור ב Philippine Daily Inquirer (2001)
Article
3
מאת Epistola, Silverio
הוצא לאור ב Manila Times (2000)
Article
4
מאת Escanlar, Ronald B.
הוצא לאור ב Manila Bulletin (1998)
Article
5
הוצא לאור ב Manila Bulletin (1998)
Article
6
מאת Santiago, Lilia Quindoza
הוצא לאור ב Manila Chronicle (1998)
Article
7
הוצא לאור ב Manila Times (1998)
Article
8
מאת Rimban, Luz
הוצא לאור ב Manila Times (1998)
Article
9
מאת Lacar, Efren
הוצא לאור ב Manila Times (1998)
Article
10
מאת Cayon, Manuel
הוצא לאור ב Today (1998)
Article