1
Bằng David, Rina Jimenez
Xuất bản năm Philippine Daily Inquirer (2002)
Bài viết
2
Bằng Tan, Michael Lim
Xuất bản năm Philippine Daily Inquirer (2001)
Bài viết
3
Bằng Epistola, Silverio
Xuất bản năm Manila Times (2000)
Bài viết
4
Bằng Escanlar, Ronald B.
Xuất bản năm Manila Bulletin (1998)
Bài viết
5
Xuất bản năm Manila Bulletin (1998)
Bài viết
6
Bằng Santiago, Lilia Quindoza
Xuất bản năm Manila Chronicle (1998)
Bài viết
7
Xuất bản năm Manila Times (1998)
Bài viết
8
Bằng Rimban, Luz
Xuất bản năm Manila Times (1998)
Bài viết
9
Bằng Lacar, Efren
Xuất bản năm Manila Times (1998)
Bài viết
10
Bằng Cayon, Manuel
Xuất bản năm Today (1998)
Bài viết