1
Bằng Escanlar, Ronald B.
Xuất bản năm Manila Bulletin (1998)
Bài viết
2
Bằng Pearce, Jenny
Được phát hành 1986
Sách