1
מאת Geducos, Argyll Cyrus B.
הוצא לאור ב Manila Bulletin (2020)
Article
2
הוצא לאור ב Manila Bulletin (2018)
Article
3
4
5
7
מאת Fernandez, Lyncen M.
הוצא לאור ב U.P. News (2010)
Article
8
הוצא לאור ב U.P. News (2010)
Article
9
מאת Alip, Alvie Simonette
הוצא לאור ב U.P. News (2010)
Article
10
הוצא לאור ב U.P. News (2010)
Article