1
Bằng Geducos, Argyll Cyrus B.
Xuất bản năm Manila Bulletin (2020)
Bài viết
2
Xuất bản năm Manila Bulletin (2018)
Bài viết
3
4
5
7
Bằng Fernandez, Lyncen M.
Xuất bản năm U.P. News (2010)
Bài viết
8
Xuất bản năm U.P. News (2010)
Bài viết
9
Bằng Alip, Alvie Simonette
Xuất bản năm U.P. News (2010)
Bài viết
10
Xuất bản năm U.P. News (2010)
Bài viết