1
av Reyes, Raymund P.
I publikationen Philippine Graphic (2017)
Artikel
2
av Ybañez, John Tam.
I publikationen Bisaya (2015)
Artikel
3
av Baterna, Marcelo
I publikationen Bisaya (2015)
Artikel
4
av Lariosa, Ernesto D.
I publikationen Bisaya (2015)
Artikel
5
av Batausa, Mario C.
I publikationen Bisaya (2015)
Artikel
6
av Sumagang, Emeterio S.
I publikationen Bisaya (2015)
Artikel
7
av Limpangog, Jose Al.
I publikationen Bisaya (2015)
Artikel
8
av Libre, Eric S.B.
I publikationen Bisaya (2015)
Artikel
9
av Siasar, Julian Y., Jr.
I publikationen Bisaya (2015)
Artikel
10
av Baterna, Marcelo
I publikationen Bisaya (2015)
Artikel