1
מאת Mateo, Janvic
הוצא לאור ב Philippine Star (2020)
Article
2
הוצא לאור ב Town & Country (2016)
Article
3
מאת Cruz, Josephine
הוצא לאור ב Sunday Times Magazine (2014)
Article
4
5
6
7
8
מאת Payumo, Regina Filamor
הוצא לאור ב Smart Parenting (2011)
Article
9
מאת Franco, Bernie V.
הוצא לאור ב Workingmom (2011)
Article
10
מאת Villanueva, Marichu
הוצא לאור ב Philippine Star (2010)
Article