3
מאת Macapagal, Jed
הוצא לאור ב Malaya Business Insight (2018)
Article
4
מאת Awan, Hammad Hussain
יצא לאור 2018
ספר
6
מאת Ampil, Angel L.
הוצא לאור ב Animal Scene (2017)
Article
10
מאת Ji, Zhen-Gang
יצא לאור 2017
ספר