1
מאת Baron, Gabriela
הוצא לאור ב Manila Bulletin (2020)
Article
2
מאת Rosario, Ben R.
הוצא לאור ב Manila Bulletin (2019)
Article
3
הוצא לאור ב Manila Standard (2018)
Article
4
הוצא לאור ב Daily Tribune (2018)
Article
5
מאת Lopez, J. P.
הוצא לאור ב Malaya Business Insight (2018)
Article
6
הוצא לאור ב Cruising (2016)
Article
7
יצא לאור 2016
ספר
8
הוצא לאור ב Philippine Panorama (2014)
Article
9
יצא לאור 2014
ספר
10
יצא לאור 2013
ספר