11
מאת Olson, Alison Gilbert
יצא לאור 1970
ספר
12
13
מאת Gipson, Lawrence Henry 1880-
יצא לאור 1969
ספר
14
מאת Edmonds, Walter Dumaux 1903-
יצא לאור 1968
ספר
15
מאת Wright, Louis Booker 1899-
יצא לאור 1968
ספר
16
מאת Wright, Louis Booker 1899-
יצא לאור 1965
ספר
17
מאת Ver Steeg, Clarence Lester 1922-
יצא לאור 1964
ספר
18
מאת Bridenbaugh, Carl
יצא לאור 1964
ספר
19
מאת Horgan, Paul 1903-1995
יצא לאור 1963
ספר
20
מאת Nettels, Curtis Putnam
יצא לאור 1963
ספר