41
מאת Wrong, George McKinnon 1860-1948
יצא לאור 1921
ספר
42
מאת Andrews, Charles McLean 1863-1943.
יצא לאור 1912
ספר
43
מאת Lodge, Henry Cabot 1850-1924
יצא לאור 1909
ספר
44
מאת Fiske, John 1842-1901
יצא לאור 1902
ספר
45
מאת MacDonald, William 1863-
יצא לאור 1899
ספר
46
מאת Fiske, John 1842-1901
יצא לאור 1899
ספר
47
מאת Fiske, John 1842-1901.
יצא לאור 1897
ספר
48
מאת Doyle, John Andrew 1844-1907
יצא לאור 1889
ספר
49
50
מאת Lodge, Henry Cabot 1850-1924
יצא לאור 1881
ספר