1
מאת Alip, Alvie Simonette
הוצא לאור ב U.P. News (2010)
Article
2